Popołudnie ważnych decyzji

Najpopularniejsze spotkania w naszym Stowarzyszeniu to cotygodniowe i comiesięczne spotkania formacyjne dla wolontariuszy. Nie każdy wie, że od czasu do czasu wolontariusze-delegaci z oddziałów SWM spotykają się też, by podejmować ważne decyzje.

W czwartkowe popołudnie, 6 sierpnia do naszego wrocławskiego oddziału przyjechały delegacje z Krakowa i Poznania. W rodzinnej atmosferze podsumowywali pełen wyzwań miniony rok formacyjny i uzgadniali jak jeszcze lepiej i skuteczniej możemy pomagać misjom.

Ważnym punktem zebrania był wybór nowych władz Stowarzyszenia. W miejsce ustępującego księdza Jana Hańderka, Prezesem SWM został ksiądz Tadeusz Goryczka, a Wiceprezesem ksiądz Andrzej Król.

Księdzu Jasiowi serdecznie dziękujemy za przeszło trzy lata kierowania Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym i życzymy wielu błogosławieństw oraz opieki Maryi Wspomożycielki w dalszej pracy duszpasterskiej.

Nowowybranym księżom prezesom życzymy światła Ducha Świętego i wytrwałości w pięknej posłudze na rzecz misji.