Wypłynęli na głębię

Niedziela, 20 czerwca, była dla wolontariuszy SWM wyjątkowym dniem. Po rocznej formacji zostali wezwani do pójścia za Jezusem na krańce świata i głoszenia Jego Dobrej Nowiny. Piętnaścioro wolontariuszy przyjęło krzyże misyjne, zostali posłani do Zambii, Gambii, Etiopii, Boliwii i na Ukrainę.

Już od piątku rozpoczęły się przygotowania do niedzielnych uroczystości. Wolontariusze przyjechali na dzień skupienia pełen wspólnej modlitwy, rozważania Pisma Świętego metodą Lectio Divina i dzielenia się swoimi przemyśleniami. W sobotę gościliśmy w Parafii w Skawie, gdzie towarzyszyły nam słowa z Ewangelii wg św. Jana

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem.

 

Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, a następnie udaliśmy się na spacer, aby podziwiając piękno przyrody porozmawiać o tym, jak rozumiemy fragment przeczytanego wcześniej Słowa.

Po pysznym obiedzie, którym zostaliśmy ugoszczeni w Parafii NMP Wspomożenia Wiernych, udaliśmy się na adorację. Czas spędzony w Skawie pozwolił nam skupić się na tym, co w misjach najważniejsze, na Bogu! Był to również czas na wymianę doświadczeń i wątpliwości między wolontariuszami, którzy już niedługo ruszają do odległych krajów misyjnych. Mogliśmy liczyć na ogromne wsparcie ze strony naszego księdza duszpasterza i koordynatorki, którzy byli gotowi odpowiedzieć na niezliczone pytania i rozwiać wszystkie wątpliwości. Sobotni dzień zakończyliśmy w Krakowie, gdzie wolontariusze misyjni dzielili się swoimi świadectwami, opowiadając o powołaniu misyjnym i relacji z Bogiem.

Niedziela, rozpoczęta Jutrznią, była dla nas bardzo ważnym i uroczystym dniem. Podczas Mszy o godzinie 12:00, otrzymaliśmy błogosławieństwo i krzyże misyjne z rąk Wikariusza Inspektora ks. Zygmunta Kostki. Zostaliśmy posłani! Piętnastu wolontariuszy przyrzekło nieść imię Chrystusa na krańce świata i być wiernym Ewangelii. Już niedługo, z tymi krzyżami na szyi, ruszymy do Afryki, Ameryki Południowej i Europy Wschodniej, gdzie będziemy posługiwać w parafiach i na placówkach misyjnych.

W tym ważnym dniu byli z nami najbliżsi, rodzina, przyjaciele i inni wolontariusze. Po mszy wyraziliśmy swoją wdzięczność dla wszystkich, którzy mieli swój udział i wspierali nas podczas formacji i przygotowań do wyjazdów. Szczególne wyrazy wdzięczności trafiły do księdza Tadeusza i koordynatorki Moniki, którzy dołożyli wszelkich starań do tych przygotowań, służyli radą i słowami wsparcia. Całość zakończyliśmy sesją zdjęciową i wspólnym posiłkiem, który był jednocześnie naszym ostatnim spotkaniem przed wakacjami.

Prosimy o modlitwę za nas, wolontariuszy, aby Bóg dodał nam siły i odwagi i aby nasza posługa przynosiła jak najwięcej owoców!

 

Poznajcie naszą załogę misyjną:

Fot. Dk. Dominik Kruszyński SDB