Regulamin zakupów

Akceptacja Regulaminu jest warunkiem użytkowania Sklepu Internetowego SKLEP Z MISJĄ.

Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ działający pod adresem www.sklep.swm.pl
jest platformą prowadzoną i obsługiwaną przez: Salezjański Wolontariat Misyjny – MŁODZI ŚWIATU,
30-323 Kraków, ul. Tyniecka 39, NIP 676-21-73-216.

Spis treści:

Słowniczek
§ 1. Warunki realizacji zamówienia
§ 2. Ceny towarów
§ 3. Modyfikacja zamówienia
§ 4. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
§ 5. Czas realizacji zamówień
§ 6. Warunki reklamacji
§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru
§ 8. Newsletter Sklepu Internetowego SKARBY ŚWIATA
§ 9. Dane osobowe
§ 10. Postanowienia końcowe

Słowniczek:

 • Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ – sklep działający pod adresem www.sklep.swm.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
 • Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów; magazyn prowadzony jest przez Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU w Krakowie;
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Dostawca – firma dostarczająca towar w przypadku Sklepu internetowego SKLEP Z MISJĄ są to: Poczta Polska S.A., firmy kurierskie: UPS, GEIS, InPost, DPD, DHL.
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany przez Klienta;
 • Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego SKLEP Z MISJĄ, oraz o promocjach i konkursach.
 • Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym SKLEP Z MISJĄ. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego SKARBY ŚWIATA służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego SKLEP Z MISJĄ, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.
 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym SKLEP Z MISJĄ, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
 • Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego SKLEP Z MISJĄ podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym SKLEP Z MISJĄ, niezbędne jest posiadanie adresu e-mail i założenie konta oraz spełnienia warunków świadczenia usług drogą elektroniczną
  A. Składanie zamówień przez Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
  b) Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, lub
  c) Google Chrom w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  B. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego SKLEP Z MISJĄ przez Klienta, koniecznych do:
  a) utrzymania sesji Klienta,
  b) dostosowania Sklepu Internetowego SKLEP Z MISJĄ do potrzeb Klientów,
  c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego SKLEP Z MISJĄ.
 2. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.sklep.swm.pl . Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” , a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym SKLEP Z MISJĄ.
 4. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
  a. zamawiany towar;
  b. adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy;
  c. sposób dostawy, jeśli ponosi koszty wysyłki;
  d. sposób płatności;
 5. Zamówiony towar może być dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru:
  a. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
  b. inny ustalony z pracownikiem Sklepu internetowego SKLEP Z MISJĄ
  c. w dacie wysyłki towaru na zasadach opisanych w pp. a i b sprzedawca wystawia fakturę i w tym momencie następuje wydanie towaru, a na klienta przechodzi prawo rozporządzania towarem, jak właściciel zgodnie z art. 544§1 K.C.
 6. Możliwość skorzystania przez Klienta ze sposobu realizacji zamówienia określonego w §1 pkt. 5 może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez Dostawcę.
 7. Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 8. Dostawy towaru są realizowane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, lub innych uzgodnionych już przez Klienta z Dostawcą, na podstawie danych (numer listu przewozowego) przesłanych e-mail, lub umieszczonych przy zrealizowanym zamówieniu w historii zamówień.
 9. Jeśli w Magazynie Centralnym zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta, a nowa dostawa nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 10. W przypadku, gdy Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ uzna, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu. O zaistniałym fakcie Klient zostanie poinformowany, wysłaną informacją na adres e-mail.
 11. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki, jeżeli takie były doliczone. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ.
 12. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

§ 2. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.skarbyswiata.org i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego SKLEP Z MISJĄ, za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego SKLEP Z MISJĄ zamieszczone przy oferowanym produkcie:
  a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  b. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego SKLEP Z MISJĄ w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.skarbyswiata.org, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 5. Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Promocje w Sklepie internetowym SKLEP Z MISJĄ nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie anulowane.
 7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym SKLEP Z MISJĄ obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: SKLEP Z MISJĄ.

§ 3. Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, aż do momentu „weryfikacji złożonego zamówienia” przez pracownika Sklepu Internetowego SKLEP Z MISJĄ
 2. Zmian można dokonać również kontaktując się z Działem Obsługi Klienta SKLEP Z MISJĄ, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@swm.pl
 3. Każde zamówienie może być przez zamawiającego anulowane do czasu kiedy posiada ono status „w trakcie realizacji”. Jeżeli paczka została już wysłana, klient zobowiązany jest ją odebrać, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 4. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, Dostawcy, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana, lub w innej formie uzgodnionej z pracownikiem Sklepu Internetowego SKLEP Z MISJĄ.

§ 4. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
  a. gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Dostawcy. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego SKLEP Z MISJĄ;
  b. przelewem bankowym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję.
 2. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać przelewem bankowym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję.
 3. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 4. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie 21 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane.
 5. Wpłaty należy kierować na wskazane konto Sklepu Internetowego SKLEP Z MISJĄ.

§ 5. Czas realizacji zamówień

 1. Czas wysyłki zamówienia przez Sklep Internetowy SKARBY ŚWIATA wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych, jeżeli towar znajduje się na Magazynie. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z § 1) do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Dostawcę. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.
 2. Zamówiony towar na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem Dostawcy pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres dostawy.
 3. Zamówiony towar poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym adres dostawy za pośrednictwem Dostawcy.

§ 6. Warunki reklamacji

 1. Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą e-mailową o sposobie dalszego postępowania.
 2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres:
  Sklep SKLEP Z MISJĄ, Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU, ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane:
  a. kontaktując się z Działem Obsługi Klienta;
  b. samodzielnie anulując zamówienie na stronie www.skarbyswiata.org, gdy nie jest jeszcze przyjęte do realizacji.
 2. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem prasy oraz rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audio, wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować: Sklep SKLEP Z MISJĄ, Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU, ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków, tel.: (12) 269 23 33, e-mail: sklep@swm.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub podać następujące informacje:
  „Ja …………………… niniejszym informuję o moim/naszym odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy: …………………………………………………………………..
  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………..
  Numer umowy/faktury ………………………………………………………………….
  Imię i nazwisko Klienta(-ów) ………………………………………………………….
  Adres Klienta(-ów) ……………………………………………………………………..
  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  Data ………………………………………………………………………………….”.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o swojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Należy odesłać lub przekazać zwracany towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sklepu internetowego rodzinna o odstąpieniu przez Klienta od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni na adres: Sklep SKLEP Z MISJĄ, Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU, ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków.
 10. W przypadku zwrotu zamówienia dostarczonego za pośrednictwem Dostawcy Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ:
  a. nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem;
  b. nie zwraca kosztów wysyłki – Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 11. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

§ 8. Newsletter Sklepu Internetowego SKARBY ŚWIATA

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego SKLEP Z MISJĄ.
 2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§ 9. Dane osobowe

 1. Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu z siedzibą w Krakowie (30-323) przy ul. Tynieckiej 39, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym SKLEP z MISJĄ;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
  • inspektorem ochrony danych w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym Młodzi Światu jest Pan Łukasz Strojnowski adres e-mail lukasz.strojnowski@swm.pl;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym SKLEP z MISJĄ;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”
 2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego SKLEP Z MISJĄ nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego SKLEP Z MISJĄ nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym SKLEP Z MISJĄ wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym SKLEP Z MISJĄ.
 5. Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 6. Ceny podane w Sklepie Internetowym SKLEP Z MISJĄ są ważne tylko w ofercie internetowej i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w innych punktach sprzedaży Sklepu SKLEP Z MISJĄ.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z p.zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 0 poz. 1225 z 2012 r. poz. 271) oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z p.zm.).
 8. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 19 sierpnia 2013.
 10. Ostatnia modyfikacja Regulaminu została dokonana 24 grudnia 2014 r. ze względu na wejście w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 11. Sklep Internetowy SKLEP Z MISJĄ zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie SKLEP Z MISJĄ.

Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania naszych użytkowników dotyczące funkcjonowania sklepu. Prosimy o kierowanie ich na adres: sklep@swm.pl.

Data publikacji: 20.12.2014 r.