Komunikat organizacyjny na Dzień Wdzięczności

Podczas Dnia Wdzięczności prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad społecznego funkcjonowania podczas pandemii w tzw. żółtej strefie, w tym przede wszystkim zachowania dystansu – odległości min. 1,5 metra pomiędzy osobami oraz zakrywanie ust i nosa maseczką, a także częstej dezynfekcji rąk.
Zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo!