Nowy rok szkolny

Nadszedł marzec i jak donoszą wieści zza oceanu w Polsce pierwsze oznaki wiosny:)

W Majes miesiąc ten upływa pod znakiem wizyty relikwii świętego Jana Bosco, która miała miejsce zaledwie tydzień temu, bo w dniach 20-21 marca. Temu wydarzeniu poświecimy oddzielny wpis, bo zacne ono było. Tymczasem słów kilka o pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego.

W dniach 4-5 marca odbywał się egzamin wstępny dla nowych „poborowych” Ceo. Test obejmował kilkadziesiąt zadań logicznych dotyczących zagadnień z obszaru fizyki, min. takich jak: zachowania się ciał stałych, ciekłych i gazowych w różnych warunkach, sił oddziałujących na przedmioty i ludzi w sytuacji ruchu i spoczynku oraz oczywistych przepisów bhp. Jak każdy egzamin budził on wiele emocji u zdających, jednak większość z nich przebrnęła przez gąszcz łamigłówek logicznych z powodzeniem.

Dnia 8 Marca Mszą Świętą i odśpiewaniem hymnu państwowego zainaugurowano uroczyście kolejny rok szkolny w majeskim Ceo. Równocześnie odbyło się wręczenie dyplomów ukończenia szkoły absolwentom III roku a także dyplomów za szczególne osiągnięcia ubiegło roku akademickiego. Ku radości wszystkich zgromadzonych zajęcia zostały odwołane na rzecz rozgrywek futbolowych i wspólnego obiadu, :)

W związku ze zwiększoną liczbą chłopców w internacie (do 12osób) zaistniała potrzeba przystosowania do celów mieszkalnych części dotychczasowej szatni dla chłopców, znajdującej się na piętrze nad warsztatem. Pomieszczenie to wymagało gruntownej przebudowy od zaizolowania od ciepła blaszanych ścian i dachu począwszy, poprzez wstawienie okien, poprawienie stanu posadzki, skonstruowanie ścianek oddzielających nowa szatnię od części mieszkalnej, na doprowadzeniu elektryki i pomalowaniu skończywszy. Przebudowa ta miała również za swój cel stworzenie jednej sypialni dla wszystkich chłopców rozproszonych dotychczas w dwóch rożnych miejscach, co umożliwi lepszą ich integrację oraz wygospodarowanie przestrzeni na świetlicę, gdzie mogliby się uczyć i odpoczywać.

Zobaczcie jak to wszystko wyglądało….