Edukacja w Polsce

Razem dla Rozwoju – aktywna edukacja globalna w szkołach

Projekt rozpoczęty w 2012 roku i kontynuowany w latach 2013 i 2014, współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zakładał opracowanie programu edukacyjnego dla...

Media dla milenijnych celów rozwoju

„Media dla Milenijnych Celów Rozwoju” (ang. „MDGs – Media for Development Goals”) to dwuletni projekt, który jest kontynuacją projektu „Młodzi Ambasadorzy Milenijnych...

Back to the Future

  Projekt „Powrót do przyszłości!” jest odpowiedzią na problem niewielkiego zaangażowania wolontariuszy powracających z pracy w krajach Globalnego Południa w dalsze działania...

Lifestyle & MDGs

  „Lifestyle & MDGs” zakończony w 2013 roku to trzyletni projekt, w którym SWM uczestniczył jako partner z organizacjami z Niemiec, Czech...

Glocal Tour

Projekt „Glocal Tour” zakończony w roku 2013 był 3-letnim projektem międzynarodowym finansowanym przez Komisję Europejską realizowanym w Polsce, Rumunii, Niemczech i Włoszech....

Projekt możesz! – działaj aktywnie. Pobudzanie aktywności i budowanie kompetemcji liderów lokalnych dla samodzielnego rozwoju

  Miejsce: • Siedziba SWM w Krakowie, ul. Tyniecka 39; • Dom Młodzieży „Na Górce” w Szczyrku Cel projektu: Wzmocnienie oraz zachęcenie...

Learning by working

  Opis projektu: Projekt „Learning by Working” finansowany ze środków Programu Młodzież w działaniu realizowany jest przez SWM Młodzi Światu (jako organizacja...

Sztuka konfliktu

  Opis projektu: Projekt „Sztuka konfliktu” finansowany ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” realizowany jest...

Champions for South Africa – join the game!

  Miejsce realizacji: cała Polska, dodatkowo projekt obejmujący w sumie 6 krajów europejskich, działania realizowane również w RPA W związku z odbywającymi...

Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z Polski, Czech i Węgier w celu mobilizacji wsparcia dla milenijnych celów rozwoju

  Opis projektu: Projekt Capacity building…, finansowany ze środków Komisji Europejskiej, realizowany jest przez SWM Młodzi Światu w roli partnera, przy współpracy...