Lifestyle & MDGs

 

„Lifestyle & MDGs” zakończony w 2013 roku to trzyletni projekt, w którym SWM uczestniczył jako partner z organizacjami z Niemiec, Czech i Portugalii. Projekt miał na celu podniesienie świadomości młodych, wykształconych osób, aktywnych zawodowo i odnoszących sukcesy na temat problemów krajów Globalnego Południa, a także wpłynięcie na ich postawy w życiu i zmianę stylu życia na bardziej przyjazny Milenijnym Celom Rozwoju.

Działania projektu zrealizowane w 2013 roku objęły m.in.:
• W dniach 16.02. oraz 23.02. zorganizowane zostały dwa szkolenia dla organizacji pozarządowych. Odbywały się pod okiem wykwalifikowanych szkoleniowców w czterech blokach: marketing, organizowanie kampanii społecznych, psychologia i Public Relations. Tematyka Casual Learning i Milenijnych Celów Rozwoju. W szkoleniach wzięło udział łącznie około 100 osób z kilkudziesięciu organizacji pozarządowych.
• Powstała strona www.bakeabetterplace.org, na której znajdują się pomysły i „przepisy” na różnego rodzaju oryginalne akcje z zakresu edukacji globalnej, skierowane do młodych ludzi sukcesu (young modern performers), które z powodzeniem mogą być wykorzystywane także do innych grup.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Polska Kraków 2013