Ewangelizacja

Indywidualne wsparcie misjonarzy

  Misjonarze objęci wsparciem: • ks. Klemens Deja, misjonarz w Brazylii, • ks. Zdzisław Książek, misjonarz w Paragwaju, • ks. Paweł Michałowski,...

Wsparcie budowy nowicjatu w Lusace w Zambii

Opis projektu: Salezjańska prowincja zambijska obejmuje 4 kraje: Zambię, Malawi, Zimbabwe oraz Namibię. Jak dotąd prowincja nie posiada zaplecza umożliwiającego kształcenie młodych...

Projekt wydawniczy

  Projekt zakładał wykonanie kalendarzyków z danymi kontaktowymi misji i przekazanie ich do Lusaki. Posłużyły one do upowszechniania działalności placówki misyjnej wśród...

Materiały wydawnicze dla placówek w Malawi, Sierra Leone i Zambii

  W 2005 roku placówkom misyjnym w Malawi, Sierra Leone i Zambii zostało przekazanych około 30.000 materiałów drukowanych, które posłużyły do upowszechniania...

Wsparcie budowy kościoła w Peru

  W 2005 roku została przekazana pomoc finansowa na budowę kościoła w miejscowości Piura. Za przekazane pieniądze zostały zakupione materiały budowlane. Kraj...

Wsparcie budowa kościoła i projekt katechetyczny w Malawi

  Projekt został zrealizowany w sierpniu 2005 r. Zostało przekazane wsparcie na budowę kościoła, poza wsparciem finansowym kościół został wsparty także od...

Stroje komunijne dla dzieci z Peru

  Dzięki pomocy jednej z orawskich szkół podstawowych oraz indywidualnych darczyńców z terenu Śląska, na prośbę misjonarza, zostało zebranych kilkadziesiąt strojów komunijnych,...

Wsparcie budowy kościoła w Malawi

W maju 2004 r. SWM MŚ przekazał na ręce misjonarza, ks. Pawła Skolasińskiego wsparcie finansowe na budowę kościoła w miejscowości Nkhunga w...