Materiały wydawnicze dla placówek w Malawi, Sierra Leone i Zambii

 

W 2005 roku placówkom misyjnym w Malawi, Sierra Leone i Zambii zostało przekazanych około 30.000 materiałów drukowanych, które posłużyły do upowszechniania dzieła salezjańskiego wśród młodzieży oraz do promowania działalności misyjnej i edukacyjnej wśród lokalnej społeczności.

Sierra Leone
Zambia

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Malawi 2005