kraken darknet kraken darknet blacksprut blacksprut

„Wychowanie jest sprawa serca”

Zanim rozpoczął się nowy rok szkolny, przez trzy dni spotykałyśmy się z nauczycielami na warsztatach.

W pierwszy dzień wspólnie obejrzeliśmy francuski film ,,Pan od muzyki”, w którym ukazane zostały postacie rożnych nauczycieli. Kazdy z nich stosował w swojej pracy odmienne sposoby wychowania. Po filmie nauczyciele w grupach dyskutowali o dobrych i złych stronach tych metod. Rozmawialiśmy również o tym, co z postawy nauczyciela, stosującego pozytywne metody wychowania chcieliby wprowadzić do pracy w szkole,a co z postępowania drugiego negatywnego wychowawcy wyeliminować .
W czasie tej dyskusji został poruszony jeden z najważniejszych problemów szkolnych- stosowanie kar fizycznych na uczniach. Bardzo często wynika to z kultury w jakiej żyją. Nauczyciele zgodzili się na unikanie tego postępowania, w swojej pracy dydaktycznej, w stopniu najbardziej możliwym dla nich.

W drugim dniu zapytałyśmy czy praca, która wykonują sprawia im radość. Co jest dla nich trudne , co sprawia,ze lubią swoja pracę. W tym dniu zwróciłyśmy uwagę jak ważna jest rola nauczyciela, że zawód ten jest ogromnie ważny, wymaga odpowiedzialności i dobrego przykładu.
Przestawiłyśmy scenkę, w której nauczyciele mogli doświadczyć na sobie( ponieważ na ten czas stali się uczniami) prowadzenia lekcji przez nauczyciela, który spóźnia się na zajęcia, nie tłumaczy i zapisuje tylko długą notatkę na tablicy. Uczestniczyli również w zajęciach przykładnego dydaktyka, wykorzystującego na swojej lekcji ciekawe pomoce ( plakaty, taniec, piosenka), skupionego na swojej pracy.

W ostatnim dni rozmawialiśmy o tym jak przygotować ciekawie i efektywnie lekcje- czyli jak ważne jest stosowanie rożnych metod aktywizujących w nauczaniu.
Po krótkiej prelekcji nauczyciele w grupach przestawiali lekcje z wykorzystaniem : burzy mózgów, dramy, mapy myśli czy metody problemowej.
W czasie tych warsztatów ważna było dla nas motywacja nauczycieli. Jeśli robią coś co lubią i jest to wykonywane z pasja będzie to wykonane najlepiej. Sposób nauczania oraz wychowania jest bardzo ważny i wymaga właściwego zaangażowania , jak mówił ks. Bosko,, wychowanie jest sprawą serca”

Praca w szkole w Wau uświadamia mi jak ważna jest edukacja. Jak bardzo rzutuje to na przyszłości dzieci , nowym państwie. Od tego jakie wartości zostaną przekazane,jak wychowamy zależeć będą ich przyszłe wybory, życie
Dla nas wszystkich był to owocny czas. Wspólnego dzielenia się wiedzą i jeszcze większej integracji .
Mamy nadzieje,ze będzie to pomocne w ich dalszej pracy.

Niektóre ze zmian zdążyłyśmy już zauważyć. Następnego dnia, kiedy weszłam do pokoju nauczycielskiego większość nauczycieli siedzących za biurkiem pracowała na przygotowaniem rysunków, które wykorzystają w czasie zajęć. Zobaczymy co pokaże przyszły semestr … ;)
Aleksandra