Wybudujmy studnię w Burkina Faso!

Burkina Faso, dawniej Górna Wolta, to jedno z najuboższych państw Afryki. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkich podróży do tego kraju, a zwłaszcza do jego północnych regionów, w których duże jest nie tylko zagrożenie pospolitymi przestępstwami, ale i zamachami terrorystycznymi. Nasze MSZ nie wspomina jednak o zagrożeniu brakiem wody…

Właśnie w najbardziej wysuniętym na północ regionie Burkina Faso, Sahel, znajduje się mała wioska Bougre. Tak mała, że nie ma jej nawet na mapach Google’a…

Bougre to rodzinna miejscowość ojca Jana Baptiste, który jest młodym misjonarzem ze zgromadzenia Misjonarzy Afryki popularnie zwanych Ojcami Białymi. Obecnie pracuje na wschodnim wybrzeżu Afryki w Tandale, w rejonie Dar er Salaam w Tanzanii. Pomagając najuboższym mieszkańcom w Tandale, pamięta o swojej rodzinnej ziemi. Ziemi, na której pora sucha trwa od października do maja (osiem miesięcy!). Ziemi, która z braku wody, pozostaje jałowa i nie karmi swoich mieszkańców. Ziemi, po której niektóre kobiety chodzą ponad 5 km po wodę, by przynieść ją swoim rodzinom. Do tej ziemi biegną myśli młodego misjonarza!

Wspólnie z nim oraz z lubelską fundacją Maitri chcemy pomóc w budowie studni! Dołącz się! Zapewnij codzienny dostęp do czystej wody dla 450 mieszkańców!

Pomagam teraz