Wieści z Lokhikul

Przedstawiamy wiadomość przesłaną przez ks. Pawła Kociołka SDB, który przebywa na misji w Bangladeszu. Wsparcie tamtejszego projektu budowy budynku pełniącego jednocześnie rolę kaplicy i szkoły jest jednym z celów tegorocznej akcji Orawa Dzieciom Afryki.

„Projekt budowy budynku pełniącego rolę szkoły i kaplicy będzie realizowany przez Salezjanów Księdza Bosko w Lokhikul w Bangladeszu. Nasza misja należy do diecezji Rajshahi, ulokowana jest ok. 90 kilometrów od rzeki Ganges. Budynek tej kaplico-szkoły będzie przeznaczony dla katolików mieszkających w wiosce Khonjonpur, oddalonej o około 3 kilometry od miasta Jojpur Hat . Katolicy żyją tam pośród znacznej przewagi muzułmanów. Dlatego niezwykle istotne jest, aby wszyscy- szczególnie młodzież i dzieci – poczuli, że są jednością. W związku z tym muszą mieć miejsce do modlitwy oraz godnego przeżywania Eucharystii. Bez pomocy z zewnątrz ich życie, jak i wiara jest tylko „wegetacją”, która stopniowo się pogarsza…

W Khonjonpur i Jojpur Hat mieszka  50 rodzin katolickich, bardzo ubogich, które żyją głównie z wyplatania koszy bambusowych. Sytuacja ekonomiczna i życie chrześcijan jest ekstremalnie trudne: większość z nich nie posiada własnego pola uprawnego, pracują „u kogoś”, a jeśli uda im się znaleźć pracę – pracują za 1,5 euro dziennie… Ludzie mieszkają bez prądu, w domach z gliny lub w bambusowych chatach, bez opieki zdrowotnej (najbliższy szpital jest w Radszahi – oddalony o ok. 100 kilometrów).  Drogi są w fatalnym stanie – do wielu wiosek nie ma żadnego stałego dojazdu, na wioskach ludzie maja ogromne problemy z woda pitną, bardzo często nie ma tam żadnej studni.

Brak szkoły, brak perspektyw, brak dostatecznych warunków do nauki przyczynia się do stopniowego pogarszania się warunków życia jak i wiary tutejszych ludzi. Na dodatek, przez częste powodzie, wielu ludzi traci swoje domy i dobytek podczas pory deszczowej. Grupą docelową wspomnianego projektu są rdzenni mieszkańcy, popularnie zwani Adivasis, pochodzący z różnych grup etnicznych, takich jak Oroans, Mundas, Santhals, Mahalis, Pahans i Malos. Choć żyją od pokoleń w zdominowanym przez muzułmanów kraju – nie są muzułmanami, lecz trzymają się swoich tradycyjnych zwyczajów plemiennych i religii. Wielu z nich jest chrześcijanami, bardzo otwartymi na katolicyzm.

bangladesz_pkociolek_2

Aby nasi katolicy mieli możliwość prawdziwie wzrastać w Chrystusie i godniej żyć, potrzebują miejsca , budynku – kościoła, w którym będzie można odprawić godnie mszę świętą, a w dni powszednie uczyć dzieci np. matematyki i katechezy. Obecnie msze święte celebrujemy w magazynie, należącym  do World Vision. Pragniemy, dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, stworzyć nowe Salezjańskie Centrum Don Bosco, zaś w przyszłości parafię, w której ludzie – szczególnie dzieci i młodzież, będą mogli tworzyć chrześcijański klimat i budować fundamenty na lepsze jutro dla siebie i dla przyszłych pokoleń”.

Nie pozostańmy obojętni na los potrzebujących – mieszkańcy Khonjonpur czekają na naszą pomoc!