kraken darknet kraken darknet blacksprut blacksprut

Wakacje 2020? SWM nie odpoczywa!

Już drugi rok z rzędu realizujemy projekt pt. Rozwój SWM-Młodzi Światu finansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Prowadzone przez nas aktywności projektowe mają na celu przede wszystkim wsparcie działalności statutowej oraz rozwoju instytucjonalnego Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego – Młodzi Światu.

W ramach tegorocznych działań 25 i 26 lipca przeprowadzimy szkolenia dla naszych wolontariuszy. Podczas zajęć nabędą oni nowe umiejętności i kompetencje, które pozwolą im nie tylko lepiej realizować działania misyjne i obywatelskie, ale także umożliwią rozwój osobisty.

Szkolenia będą dotyczyły przede wszystkim wykorzystania w naszej codziennej pracy narzędzi i mechanizmów komunikacji. Wszyscy wiemy, jak ważnym elementem funkcjonowania SWMu jest informowanie o tym, co robimy, jak realizujemy naszą misję i jakie osiągamy rezultaty, czyli – KIM JESTEŚMY. Tą drogą również budujemy naszą wiarygodność i wysyłamy zaproszenie do współpracy dla tych wszystkich, którzy razem z nami chcą pomagać innym. Komunikujemy także, dlaczego angażujemy się w aktywności naszej organizacji. Co stanowi dla nas motywację do działania i jak się rozwijamy, podejmując coraz to nowe wyzwania – JACY JESTEŚMY. Jednym słowem: w ten sposób tworzymy przekaz, który nie tylko dociera do adresatów na zewnątrz, ale także kształtuje naszą wolontaryjną wspólnotę. Im lepiej zatem będziemy posługiwali się narzędziami medialnej komunikacji, tym silniejsza będzie nasza organizacja, a co za tym idzie – więcej pomocy i dobra trafi do tych wszystkich potrzebujących, na rzecz których działamy i co nadaje sens naszemu istnieniu.

Szkolenia odbędą się w ramach realizacji projektu pt. Rozwój SWM-Młodzi Światu sfinansowanego ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030