VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

(Mt 5, 10)

Wczoraj obchodziliśmy VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Według Raportu Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w roku 2014 w 116 krajach świata dochodziło do łamania wolności religijnej, z czego w dwudziestu krajach sytuacja określona została jako dramatyczna. Ponad 100 tys. ludzi każdego roku jest brutalnie mordowanych z powodu wyznawania wiary w Chrystusa.

Fakt, że problem ten dotyczy każdego z nas, polscy biskupi podkreślili w specjalnie przeznaczonym na ten dzień liście pasterskim.

Również i my nie możemy pozostać obojętni na cierpienie prześladowanych. Solidarność z nimi jest naszym obowiązkiem oraz formą wyrazu naszej własnej wierności Chrystusowi Panu i naszemu sumieniu. (…) Nie możemy nie zauważyć brata, który cierpi jak Chrystus i dla Chrystusa. Zachowalibyśmy się wówczas jak bliscy Chrystusa, którzy w czasie Jego męki i śmierci obojętnie „stali z daleka” (por. Łk 23,49). Do nas samych odnosiłyby się wówczas słowa Psalmisty, który żali się przed Bogiem: „Przyjaciele moi i sąsiedzi stronią od mojej choroby i moi bliscy trzymają się z daleka” (Ps 38,12).” (…) Głos chrześcijan wołających o pomoc powinien znaleźć odzew wśród wszystkich ludzi dobrej woli, którym rzeczywiście na sercu leży troska o pokojowe współżycie rodziny ludzkiej. Krzywda drugiego człowieka, niezależnie od wyznawanej wiary, nie powinna umykać uwadze tych, którzy mienią się obrońcami ludzkich praw i krzewicielami cywilizacji. Apelujemy, zachęcamy i prosimy o solidarność z prześladowanym Kościołem.

W tym roku w sposób szczególny Kościół otoczył pamięcią prześladowanych braci w Syrii, gdzie od 2011 roku trwa konflikt zbrojny na tle religijnym. O ich losach opowiada dokument „Krew Męczenników” najnowszy film SWM z serii Prześladowani Zapomniani.

Zobacz fragment filmu: