kraken darknet kraken darknet blacksprut blacksprut

Uganda: nasz projekt Wolontariat Polska Pomoc w Namugongo

Biblioterapia, zajęcia artystyczne, lekcje plastyki, powtórki z języka angielskiego i matematyki, nauka geografii, zajęcia rozwojowe i sportowe to niektóre z działań, które ja i Sylwia prowadzimy w ramach programu Wolontariat Polska Pomoc. W kwietniu tego roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ogłosiło konkursy w ramach WPP. Po konsultacjach z naszymi doświadczonymi wolontariuszami postanowiłyśmy spróbować naszych sił i wspólnie stworzyć nasz projekt wspierający rozwój placówki CALM i szkoły podstawowej Don Bosco w Namugongo. Po wielu nieprzespanych nocach powstał nasz plan działania. W czerwcu otrzymałyśmy wiadomość, że wygrałyśmy konkurs.

Nasz projekt WPP ma charakter rozwojowo-edukacyjny. Skupia się głównie na tym, by dzieci dzięki naszej obecności tutaj kształtowały właściwe postawy i podnosiły swoje umiejętności. Naszą pracę opiekuńczo-wychowawczą wykonujemy w dwóch miejscach:

  1. w Szkole Podstawowej Don Bosco, gdzie głównym naszym celem jest podnoszenie poziomu edukacji i rozwijanie kreatywności wśród dzieci poprzez prowadzenie lekcji,
  2. w ośrodku dla chłopców Don Bosco CALM – tutaj nasz projekt zakłada całodobową świadczoną na wielu poziomach opiekę i wsparcie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i psychofizycznego chłopców zamieszkujących to miejsce. Realizujemy te założenia poprzez regularną i indywidualną pomoc podopiecznym w nauce, przeprowadzanie zajęć rozwojowych, sportowych, biblioterapię i poprzez rozmowy będące wsparciem psychologicznym.

Nasz projekt jest ambitny i bardzo wymagający, więc czasem napotykamy trudności w realizowaniu naszych założeń tak, jakbyśmy chciały. Jednak robimy wszystko najlepiej, jak potrafimy. MZS RP w ramach programu WPP dał naszej placówce spore wsparcie, otrzymałyśmy kredyt zaufania, więc staramy się, by dzieci i młodzież wyniosły z naszej obecności jak najwięcej. Uczniowie i uczennice uwielbiają zajęcia artystyczne i plastyczne, cieszą się, gdy mogą oglądać książki, zobaczyć film na komputerze. Kredki, papier kolorowy, bibuła, książki, atlasy, globusy i inne przybory szkolne, piłki, gry, puzzle itd. to tutaj rarytas. Mało kto może sobie pozwolić na zakup nawet tych najbardziej potrzebnych przedmiotów, głównie chłopcy z CALMu potrzebują wsparcia. Widzimy, jak bardzo wsparcie w ramach WPP jest w tym miejscu uzasadnione.

Drugoplanowym aspektem naszego przebywania tutaj jest nasz rozwój, czyli zdobywane przez nas kwalifikacje międzykulturowe i działalność na rzecz edukacji globalnej. My dajemy nasz czas i talenty, dzielimy się umiejętnościami, lecz także otrzymujemy coś w zamian. Program przynosi korzyści zarówno lokalnej społeczności, na rzecz której realizujemy projekt pomocowy, jak i nam, bo zdobywamy nowe doświadczenia w odmiennym kulturowo środowisku.

Od sierpnia do grudnia wraz z Sylwią realizujemy w szkole Don Bosco Primary School oraz o ośrodku dla chłopców Don Bosco Children and Life Mission w Namugongo projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Wolontariat Polska Pomoc.