Trzej Bracia

Film, którego głównymi bohaterami są współbracia salezjanie. Ksiądz Paul Leung SDB z Chin, ksiądz Wiktor Dziurdzia SDB z Polski i ksiądz Arnold Pattyona SDB z Indonezji.

Poświęcić swoje życie dla potrzebujących i ubogich na wzór księdza Bosko prowadzi salezjanów do młodych serc. Bliskość, radość, dobro, przyjaźń, miłość a przede wszystkim wiarę jaką im przekazują świadczą o miłości Boga do bliźniego.
Niech ich postawa, będzie wzorem do naśladowania dla innych salezjanów i wolontariuszy chcących oddać swoje życie Bogu, Jego woli i drugiemu człowiekowi.