SWM na Krajowym Kongresie Misyjnym

Reprezentanci SWM wzięli udział w IV Krajowym Kongresie Misyjnym. Jak pisze Biskup Jerzy Mazur SVD, celem Kongresu było przede wszystkim:

odnowienie świadomości misyjnej natury Kościoła, zintegrowanie środowisk misyjnych oraz „wzbudzenie entuzjazmu misyjnego, zwłaszcza w rodzinach, wspólnotach zakonnych i organizacjach katolickich, wśród dzieci i młodzieży.

W Kongresie wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym między innymi Kardynał Fernando Filoni, Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów z Watykanu.