Salki katechetyczne w Bikinga już prawie gotowe!

Końcem ubiegłego roku przesłaliśmy 5 572 euro na budowę sal katechetycznych przy kościele w parafii św. Augustyna w Bikinga. Oto podziękowanie, które dostaliśmy od księdza proboszcza:

 

Drodzy przyjaciele z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego,

W kwietniu 2019 roku przedstawiliśmy Wam projekt „Wybudowania Centrum Katechezy dla dzieci i Alfabetyzacji dorosłych” i poprosiliśmy o pomoc finansową, aby go zrealizować. Prośba ta została wystosowana przez naszą Parafię pw. Świętego Augustyna w Bikinga. Po przeanalizowaniu projektu, w styczniu 2020 roku, Wasza odpowiedź była pozytywna. Czytając Wasz list z 21 października 2020 roku, byliśmy zachwyceni i zachęceni Waszą odpowiedzią, według której „zebraliśmy sumę, którą zadeklarowaliśmy na sale do katechezy”. Chwała Jezusowi na wieki wieków!

Powracam z tą samą wdzięcznością, aby przedstawić Wam realizację działań budowlanych tego Centrum oraz wydatki z tym związane. Zdjęcia ukazujące różne etapy budowy są najbardziej przemawiające.

Oczywiście projekt ten zajął niewiele czasu dzięki dostępności środków i siły roboczej rekrutowanej spośród okolicznej populacji. Jesteśmy dumni z realizacji projektu i mamy nadzieję zamknąć go dzięki Bogu i Wam, którzy myślicie o zbawieniu dusz.

Niech nasza wielka wdzięczność do Was dotrze, drodzy Przyjaciele z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. Dziękujemy wszystkim hojnym duszom, które pomogły zebrać te środki, aby posiadać trzy sale do katechezy i dwa biura.

Zwracamy się również z życzliwością, aby poprosić Was o dalszą pomoc, żeby móc zamknąć ten projekt. Brakuje nam 2060 euro. W załączniku do tego sprawozdania wysyłam szczegółowy kosztorys tego, co nam zostało, oraz co widnieje w tym samym projekcie, który posiadacie w Waszych archiwach. Niech Bóg Was błogosławi!

Jak widać wszyscy mieszkańcy są zaangażowani w budowę sal, które będą im służyć. Brakuje już tak niewiele… Pomóżmy im!

Pomagam teraz