kraken darknet kraken darknet blacksprut blacksprut

Salezjanie kontra EBOLA

Jak Salezjanie walczą z ebolą?

W Sierra Leone na prośbę rządu salezjanie podjęli się budowy domu dziecka dla sierot, których rodzice zmarli w wyniku eboli. Już obecnie zapewniają im utrzymanie, edukację i wychowanie.

W Liberii z powodu zagrożenia zarażeniem dzieci i młodzież nie chodzą do szkoły. Wprowadzono tzw. home schooling czyli domowe nauczanie. Za całość przygotowania merytorycznego i finansowego odpowiadają salezjanie w Liberii. Do czasu aż minie kryzys epidemii uczniowie otrzymują podręczniki i wsparcie nauczycieli.

W Ghanie prowadzona jest szeroko pojęta kampania prewencyjna – są to tzw. objazdówki po kraju uświadamiające mieszkańców na czym polega wirus, jak się go ustrzec, jak postępować z chorymi itp. Cel jest jeden: uchronić kraj przed ebolą. Sposobem na to jest dotarcie do tych miejsc, gdzie pojawia się największa liczba ludzi – transport publiczny, dworce autobusowe i inne, gdzie pojawiają się bilbordy, plakaty, rozdawane są naklejki.

Pomożesz? Zachęcamy do wkładu w zbiórkę funduszy, przelewów można dokonywać na poniższy numer konta z dopiskiem EBOLA. Numer konta: 17 1240 4533 1111 0000 5423 3120.