Poznaj Maluchy z Tacny – Aria

W górzystej części południowego Peru, w mieście Tacna siostry służebniczki dębickie potrzebują nowego budynku, by nadal mogły otwierać drzwi ochronki małym dzieciom (i drzwi swoich serc również 😉)

Poznajcie Arię

Wspomnienie misjonarki, siostry Rosy, służebniczki dębickiej ( Tacna, Peru):

Pewnego dnia Aria (kilkuletnia dziewczynka) przyszła z małym medalikiem na szyi. Widzi mój krzyż zawieszony na piersiach:

– Ty też masz Pana z Lolumby – radośnie mówi, nie potrafiąc wymówić miejsca „Locumba”.

– Tak, też Go mam. On zawsze się nami opiekuje – powiedziałam jej, a ona się bardzo ucieszyła i opowiedziała mi, jak poszła do sanktuarium, aby odwiedzić go z całą rodziną. Jej rodzice są bardzo młodzi. Ojciec jest mechanikiem, a mama opiekuje  się drugą młodszą siostrą, którą niedawno urodziła”.

Podczas katechez prowadzonych przez siostry w ochronce dzieci poznają m.in. lokalne miejsca kultu (tu: diecezjalne sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego z Locumby). Siostry wyjaśniają im trudne tematy adekwatnie do wieku, stosując różne metody aktywizujące.

Pomagam teraz

Dzięki ochronce (funkcjonującej jak polski żłobek) rodzice dzieci, również tych z niepełnosprawnościami mogą pracować i utrzymywać rodzinę. Jednak obecna sala nie spełnia standardowych wymagań sanitarnych, nie odpowiada też wymogom bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę trzęsienia ziemi, których w tym rejonie nie brakuje. Siostry są gotowe do pracy, potrzebują jedynie wsparcia i modlitwy…