POMAGAMY W OBOZIE DLA UCHODŹCÓW W UGANDZIE

W 2018 roku Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów realizował projekt dożywiania uchodźców z Sudanu Południowego w Palabek w Ugandzie.

W 2013 roku w Sudanie wybuchła wojna domowa. Na skutek konfliktu 900 tys. mieszkańców Sudanu Południowego przedostało się do Ugandy. Rząd Ugandy odpowiedział na kryzys uchodźców z niezwykłą hojnością: zaoferował Sudańczykom azyl, zapewnił ziemię, otworzył zatłoczone szkoły, ośrodki zdrowia i inne usługi. Uchodźcy przebywający w obozach są w bardzo trudnej sytuacji, często pozbawieni podstawowych środków do życia. Niestety ok. pół miliona ofiar tej wojny to dzieci i młodzież, które były świadkami nieopisanej przemocy. Ci młodzi potrzebują bezpieczeństwa i szansy na odbudowę życia.

Dlatego naszym wsparciem otoczyliśmy szczególnie dzieci i młodzież z Sudanu Południowego. Salezjańska wspólnota w Palabek obejmuje uchodźców opieką duszpasterską oraz z racji charyzmatu zakładającego pracę z dziećmi i młodzieżą, oferuje także rozbudowany program edukacyjny. Według organizacji Save the Children (Ratuj Dzieci) umożliwienie uchodźcom nauki jest „cegiełką” do poprawy ich sytuacji i istotnym ogniwem między wsparciem humanitarnym, a długofalową poprawą sytuacji i rozwojem. Jednak dostęp do edukacji nie może przynieść oczekiwanych efektów bez zaspokojenia podstawowych potrzeb dzieci i młodzieży, w postaci dostarczenia żywności oraz zapewnienia higieny. Dlatego tak istotny jest program dożywiania.

Salezjański Wolontariat Misyjny dzięki środkom pozyskanym z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (707 835 zł )odpowiedział na tę trudną sytuację. Projektem zostało objętych już ponad półtora tysiąca dzieci i młodzieży w obozie. Regularnie rozdawane posiłki przyczyniły się do poprawy kondycji fizycznej uczniów salezjańskich placówek edukacyjnych. W ramach programu zostały zakupione również środki higieniczne oraz inne artykuły pierwszej potrzeby: mydła, szczoteczki, pasty do zębów, koce, bielizna, proszki do prania itd. Programem dożywiania objętych zostało siedem szkół. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele chętnie zaangażowali się w prowadzone działania. Akcja wywarła pozytywny wpływ na integrację społeczną uchodźców oraz przyczyniła się do zwiększenia liczby dzieci uczęszczających na zajęcia szkolne.

Salezjanie cenią sobie pomoc otrzymaną z Polski i podkreślają jej wartość dla zamieszkujących w obozie uchodźców.
Wierzymy, że to nie koniec owocnej współpracy i wspólnego działania na rzecz najbardziej potrzebujących.