kraken darknet kraken darknet blacksprut blacksprut

Palabek-GO! Posiłek dla uchodźców w Ugandzie

Akcja „Palabek-GO! Posiłek dla uchodźców w Ugandzie” to nasza propozycja zaangażowania uczniów i nauczycieli w pomoc uchodźcom z Sudanu Południowego. Od 2013 roku z pogrążonego wojną domową Sudanu Południowego uciekają ludzie. Przemoc, brak żywności, wody i schronienia sprawił, że jak dotąd z kraju uciekło około 2,5 miliona osób, chroniąc się głównie w sześciu sąsiednich państwach: Ugandzie, Kenii, Sudanie, Etiopii, DR Konga oraz w Republice Środkowoafrykańskiej. Najwięcej z nich tafia do Ugandy. Państwo to przyjmuje średnio 1800 uchodźców dziennie, 85% z nich stanowią kobiety i dzieci. Niestety, północną Ugandę, z powodu małej ilości opadów, dotknęła klęska nieurodzaju. Brakuje jedzenia, zarówno dla mieszkańców Ugandy, jak i uchodźców. W Palabek, w jednym z 28 obozów rozrzuconych po całym kraju pracuje wspólnota salezjańska, która ewangelizuje, animuje, wychowuje dzieci i młodzież, prowadzi przedszkola i szkołę techniczną. W miarę możliwości organizuje także obiady dla dzieci ze szkoły podstawowej, przedszkoli oraz dla młodzieży uczęszczającej do Centrum Powołaniowego. Obóz uchodźców nie miałby jednak szansy zaistnieć bez pomocy z zewnątrz. Nadal jest tam wiele potrzeb, wśród których najważniejszą jest pomoc materialna w wyżywieniu ok. 1000 dzieci i ich nauczycieli, co kosztuje około 5000 euro miesięcznie. Uchodźcy z Sudanu Południowego marzą o jednym posiłku dziennie. Chcemy zaprosić polskich Uczniów, by pomogli spełnić to marzenie.

W jaki sposób można się zaangażować?  

Pierwsze zadanie: Nauczyciele i Wychowawcy

Przekazują uczniom wiedzę dotyczącą życia mieszkańców obozu dla uchodźców. Do tego celu przygotowaliśmy dla Nauczycieli potrzebne materiały do przeprowadzenia zajęć. Poprzez udział w warsztatach uczniowie dowiedzą się o sytuacji bytowej uchodźców, ich radościach i troskach życia codziennego. Udział w zajęciach uwrażliwi uczniów na problemy innych a także wprowadzi ich w problematykę głodu.

Drugie zadanie: Uczniowie, rodzicie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły

Celem projektu jest pomoc w zebraniu funduszy na wyżywienie 1000 dzieci i nauczycieli w obozie dla uchodźców z Sudanu Południowego w Palabek, w Ugandzie. Każda szkoła sama wybiera sobie sposób realizacji tego zadania. To od uczniów i ich opiekunów zależy czy to będzie kiermasz ciast, książek czy może kartek okolicznościowych itp. Polscy uczniowie po raz kolejny będą mogli się przekonać, ile radości daje pomaganie innym.

Z naszej strony zapewniany dostarczenie materiałów edukacyjnych dotyczących realiów życia w obozie dla uchodźców w Palabek, konspektu na podstawie, którego Nauczyciel może przeprowadzić lekcję. Zapewniamy także wsparcie merytoryczne.

Każda zaangażowana grupa otrzyma dyplom oraz 20% kupon rabatowy na warsztaty w Wioskach Świata, a opiekun koordynujący projekt otrzyma certyfikat.

Jak dołączyć do akcji?

1. Zapisz się:

2. Na podany adres mailowy otrzymasz materiały edukacyjne i multimedialne do przeprowadzenia lekcji.

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu
ul. Tyniecka 39
30 – 323 Kraków
Bank PEKAO S.A. 17 1240 4533 1111 0000 5423 3120
Tytuł: „Palabek-GO! Posiłek dla uchodźców w Ugandzie”

Do akcji możesz dołączyć w każdej chwili.