Orawa Dzieciom Afryki 2011

„Otwarte serce, pomocna dłoń” Orawa to jedna wielkość serc…

Już po raz kolejny serca Orawian złączyły się z sercami Afrykańczyków na Orawie dzieciom Afryki połączonej z Orawskim Dniem Dziecka. Księża salezjanie wraz z wolontariuszami odwiedzili pafarie na Orawie, gdzie wygłosili kazania i swoje świadectwa pobytu na misjach. Po południu odbył się festyn na stadionie w Jabłonce, gdzie wszyscy wspólnie cieszyli się afrykańsko-orawskim świętem.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię jak mówi Pismo Święte. Ludność Orawy właśnie w tym dniu wypełnia swoje powołanie misyjne. Jedni wyjeżdżają z Polski do Afryki, aby być z potrzebującymi i oddać im całe swoje życie inni zaś wspierają misje tutaj na miejscu m.in. przez Orawę dzieciom Afryki.

Serdecznie zapraszamy już w czerwcu do Jabłonki!