Nepal: Radość z niesienia pomocy

Od momentu tragicznego trzęsienia ziemi w Nepalu organizacje salezjańskie zrzeszone w sieci Don Bosco, do której należy także SWM, niosą pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Dzięki wspólnym wysiłkom powoli udaje się przywrócić do normalności życie mieszkańców Katmandu i okolic. Praca ta została doceniona nie tylko przez tych, do których bezpośrednio trafia pomoc, ale także przez głowy państwa. Rząd Nepalu wyraził swoje szczególne uznanie przyznając wyróżnienia pięciu organizacjom międzynarodowym – Don Bosco znalazło się wśród nich!

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu.

Pomóż mieszkańcom Nepalu

To wyróżnienie jest przede wszystkim dla Was!