Nepal: działamy dalej!

Od trzęsienia ziemi w Nepalu minęło już przeszło 3 miesiące. Tragiczne skutki tamtego wydarzenia są jednak dziś niemniej odczuwalne, a pomoc nie mniej potrzebna. Salezjanie nie ustają w działaniach, by przywrócić poszkodowanym mieszkańcom możliwość funkcjonowania w normalnych warunkach.

Salezjanie objęli opieką ponad 160 uczniów pochodzących głównie z wiosek dotkniętych trzęsieniami ziemi, w wyniku których ich rodziny straciły cały swój dobytek. Przygotowane zostały sale i zapewnione odpowiednie warunki, by uczniowie ostatniej klasy mogli uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, skupić się na nauce i należycie przygotować do czekających ich egzaminów. Salezjanie organizowali także zajęcia kulturalne dotyczące wartości katolickich i charyzmatu salezjańskiego.

Ukończonych zostało także 21 Tymczasowych Schronisk Edukacyjnych, a warto dodać, że podczas spotkania z przedstawicielami rządu i organizacji pozarządowych zostało publicznie podane do wiadomości, że najlepsze Tymczasowe Schronisko Edukacyjne zostało wybudowane przez organizacje salezjańskie.

Na naszą pomoc nadal czekają tysiące ludzi!

Pomóż ofiarom trzęsienia ziemi

Witaj

Sklep internetowy z Misją w terminie od 08-07-2024 do 12-07-2024 jest zamknięty.

Przepraszamy z utrudnienia.