Kenia – będzie się działo!

Z radością i dumą informujemy, że otrzymaliśmy grant w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska Pomoc 2018” na realizację projektu „Podniesienie poziomu edukacji zawodowej w Kenii poprzez modernizację warsztatów oraz doposażenie biblioteki w szkole technicznej w Nairobi”.

Brzmi bardzo skomplikowanie, a chodzi po prostu o to, że po raz kolejny możemy pomóc ubogiej młodzieży z okolic Nairobi w zdobyciu wykształcenia, które zapewni im pracę i lepszą przyszłość.

Dzięki środkom z MSZ będziemy mogli zakupić maszyny do warsztatu ślusarskiego i spawalniczego oraz przeprowadzić remont biblioteki i zakupić nowe książki. To właśnie na nie najbardziej czekają uczniowie… Dodatkowo zorganizujemy też  szkolenia z doradztwa zawodowego dla uczniów, ułatwiające start na rynku pracy oraz szkolenia dla nauczycieli.

W 2015 roku także w ramach dotacji wybudowaliśmy budynek z salami lekcyjnymi i szatnią dla dziewcząt uczęszczających do szkoły.

Działania na miejscu będziecie mogli śledzić na bieżąco na naszym Facebooku i stronie internetowej.

A już dziś prosimy Was o modlitwę za tych, którzy będą realizować działania, a przede wszystkim za uczniów szkoły w Nairobi.