kraken darknet kraken darknet blacksprut blacksprut

Dzieci Światu

Są młode, przebojowe, pochodzą z Podhala i mają w sobie mnóstwo energii do działania. A co najważniejsze mają wielkie, wrażliwe serca i chęć pomocy, którą zarażają innych. Same zgłosiły się do nas z planem przeprowadzenia akcji, którą nazwały „Dzieci Światu”. Poznajcie dziewczyny z Podhala!

Jako młodzi ludzie mamy poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, pragniemy pomagać innym, a także przekazywać wartości. Idąc tym tropem postanowiliśmy pomóc angażując najmłodszych. W czasach nieufności w bezinteresowną pomoc, w których ludzie często nie wierzą, że można zrobić coś wielkiego dając coś małego, chcemy pokazać, że dzieci pomagają najchętniej.

Projekt „Dzieci  Światu” obejmuje głównie Podhale, zdecydowaliśmy się zacząć pomagać od miejscowości z których pochodzimy,  ponieważ by zmieniać świat należy zacząć od naszej małej ojczyzny. Akcja ma na celu uwrażliwienie dzieci na potrzeby ich rówieśników w krajach misyjnych. Rozmawiając z nauczycielami, a także dziećmi w wielu szkołach, dowiedzieliśmy się że  każde dziecko chce pomagać, ale nie wie jak.

Akcja polega na przygotowaniu przez uczniów z Podhala rysunków, na których przedstawią wszystko to, czym chcą podzielić się z dziećmi ulicy w Kenii. Wszystkie prace zostaną złożone w uprzednio przygotowanych skrzynkach otwartych serc. W kolejnym etapie planujemy je rozprowadzić  wśród mieszkańców Podhala podczas akcji w parafiach, a zebranych ofiar wesprzeć małych mieszkańców prowadzonego przez Salezjanów domu dla dzieci ulicy Bosco Boys w Nairobi.

Izabela i Sylwia Dziwisz