kraken darknet kraken darknet blacksprut blacksprut

Burundi: Siostry dziękują za komputery!

Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem

J 13,34

 

Nasi Kochani darczyńcy,

jak wyrazić wdzięczność i to, jak wiele dla nas znaczycie?Burundi_podziekowanie_komputery_2016

Zapominając o sobie pomyśleliście o nas wypełniając zarazem przykazanie naszego Pana zawarte w ewangelii św. Jana. Pokazuje nam ono praktykę miłości względem bliźniego, a tu jeszcze bardziej tę miłości względem bliźnich, którzy są daleko.
Łączymy się i jesteśmy razem poprzez codzienną modlitwę. Jesteśmy ogromnie wdzięczne za tabernakulum, które nam przekazaliście, jak również za środki na zakup komputera
Z powodu niepokojów społecznych, jakie panują tu w Burundi obawiałyśmy się nieco zakupu takiego sprzętu, ale obecnie sytuacja nieco się poprawiła
Przesyłamy Wam więc kilka zdjęć zakupionego komputera.

Niech Bóg wynagrodzi Wam za wszystko, co dla nas czynicie.

z modlitwą,
s. Thérèse
Przełożona wspólnoty Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus

Bużumbura, Burundi