Rozbudowa i doposażenie szkoły w Zambii

Cała kwota potrzebna na projekt to 70 000 zł
57% już jest/29 701 zł do końca

Katongo – to mała wioska oddalona ok. 6km od Kasamy na północy Zambii. Pięć lat temu siostry salezjanki otworzyły tutaj szkołę misyjną dla klas 8 i 9 oraz przedszkole.

Szkoła jest bardzo uboga, póki co nie ma tutaj  dostępu do wody i prądu, ale mimo wszystko, nie przeszkadza to w organizowaniu zajęć dydaktycznych.

Edukacja w Zambii jest płatna i niejednokrotnie zdarza się, że dzieci i młodzież nie uczęszczają do szkoły, bo rodzice nie są w stanie zapłacić za nauczanie. Siostry, odpowiadając na tę potrzebę, otworzyły w Katongo najtańszą szkołę, bo czesne wynosi 250 kwacha (ok. 50 zł). Dzięki temu chętnych jest mnóstwo, sale są totalnie przepełnione, bo w klasie 8 liczba uczniów wynosi 75 osób, natomiast w klasie 9 aż 90.

Rodzice uczniów wraz z samym szefem wioski wyszli z prośbą o poszerzenie oferty kształcenia dla ich dzieci i otwarcie oddziałów klas 7 i 10. Koniecznością jest jednak rozbudowa istniejącej placówki.

Placówka edukacyjna w Katongo posiada niesamowity potencjał i niesie możliwość kształcenia najuboższym dzieciom oraz młodzieży w tej części Zambii.

Niestety szkoła generuje bardzo niskie dochody. Dodatkowo część uczniów pochodzi z bardzo ubogich rodzin, dlatego też siostry obejmują takie dzieci, aby ich rodzice nie ponosili opłat za szkołę.

Zebrane środki pozwolą na rozbudowę szkoły, odpowiednie wyposażenie sal lekcyjnych oraz przedszkola.

Projekt realizowany przez Oddział SWM w Oświęcimiu. 

Rozbudowa i doposażenie szkoły w Zambii

W szkole w Katongo sale są przepełnione, a kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Spełnij ich marzenia o szkole!

Wpłacam