Zakup figury Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych do parafii św. Józefa w Sarh

Salezjanie prowadzą w Sarh w Czadzie parafię pw. św. Józefa, przy której stworzyli szkołę, przedszkole i centrum młodzieżowe. Działaniami duszpasterskimi obejmują także 50 wiosek w promieniu 100 km. Na prośbę lokalnej wspólnoty zakupiliśmy i przesłaliśmy do kościoła figurę Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Proboszczem parafii był wówczas ks. Artur Bartol.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Czad  Sarh 2015