Wyprawka dla matek i niemowląt w Cochabambie w Boliwii

Cała kwota potrzebna na projekt to 24 000 zł
100% już jest

„Największą chorobą naszych czasów nie jest trąd czy gruźlica, lecz raczej doświadczenie tego, że się jest niechcianym, porzuconym, zdradzonym przez wszystkich. Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego, który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby…”
Matka Teresa z Kalkuty

Boliwia jest na czołowym miejscu w świecie gdzie (jak ktoś powiedział) „trudno być matka”. To znaczy, nie ma ona warunków do urodzenia dziecka i wychowania dzieci na skutek tzw.: „machismo”. Wiele rodzin to matka samotna z dziećmi, ponieważ ojciec zostawia rodzinę i cały ciężar obowiązków spada na kobietę.

Pomimo wielu starań ze strony organizacji społecznych i władz o równouprawnienie, wciąż sytuacja kobiet boliwijskich jest ciężka; nie są szanowane, nie znajdują pracy, nie maja środków do utrzymania rodziny, szczególnie matki, które maja kilkoro dzieci lub są w ciąży.

Bardzo trudna jest sytuacja kobiet w stanie brzemiennym. Właśnie w takiej chwili jest pozostawiana przez męża lub namawiana do aborcji przez niego, rodzinę lub organizacje feministyczne, które proponują im aborcje jako “dobre rozwiązanie” z ciężkiej sytuacji za jaką uważana jest ciąża niezaplanowana.

Boliwia ma jeden z najwyższych w Ameryce Południowej wskaźnik ciąży nastolatek. Z badań wynika, że z trzech jedna zachodzi w ciąże przed 21 rokiem życia. W mieście Cochabamba, liczącym około 400 tys. mieszkańców, statystyki wykazały, że około 70% kobiet ciężarnych z trójką dzieci i powyżej, jest zostawiona przez męża (na skutek machismo).

Jako Misjonarze jesteśmy zobowiązani do głoszenia ewangelii życia, ochrony życia od poczęcia, ratowania dzieci, młodzieży i rodziny przed plagą cywilizacji śmierci, o której mówił św. Jan Paweł II.

Dlatego nasze Zgromadzenie Sióstr Albertynek, którego posłannictwem jest wychodzić z czynną miłością naprzeciw najbardziej potrzebującym i opuszczonym zorganizowało Centrum św. Jana Pawła II, które niesie pomoc najbardziej potrzebującym, dzieciom poczętym pod sercem matki, kobietom brzemiennym, które znalazły się w trudnej sytuacji bez godnych środków do życia.

Centrum ma za zadanie otoczyć opieką, życzliwością i wyrozumiałością matki, które noszą w sobie poczęte już życie i zapewnić im potrzeby wynikające z ich macierzyństwa.

O pomoc mogą ubiegać się kobiety w okresie okołoporodowym i po porodzie bez względu na wiek, rasę, pochodzenie, wyznanie czy przekonanie religijne oraz bez względu na świadomość moralną oraz okoliczności w jakich dziecko zostało poczęte (przemoc w rodzinie czy gwałt itd.).

Każdej matce, która do nas trafia i znajduje się w trudnej sytuacji, staramy się pomóc, aby otrzymała to, co najbardziej konieczne dla niej i jej dziecka. Każdej z nich ofiarowujemy przed porodem kołyskę kartonowa oraz całą wyprawkę dla dziecka tj.: ubranko, pampersy, pieluchy, kocyk, środki higieniczne dla matki i dziecka, mydło, szampon. Odwiedzamy szpitale i ośrodki zdrowia, gdzie też często nas proszą o pomoc dla matek, które nie są przygotowane do porodu (nie mają ubranek dla dziecka i pampersów) lub dla noworodka często przedwcześnie narodzonego, który potrzebuje lekarstw i mleka. Niesiemy także pomoc matkom, które mieszkają na peryferiach i na obrzeżach miasta, odwiedzamy ich w domach i otaczamy opieka, dostarczamy to, czego najbardziej potrzebują na utrzymanie własne i dzieci.

Poprzez rozmowy, a także pomoc materialną i formację duchową, dążymy by każda matka, która ma z nami kontakt odkryła poczucie własnej wartości i dar jakim jest nowe życie, którym Pan Bóg ją obdarzył, tak, aby z miłością przyjęła swoje macierzyństwo i mogła w przyszłości prowadzić życie samodzielne oraz odpowiedzialnie wychować dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie. Aby tak było, prowadzimy katechezy dla matek, przygotowujemy do sakramentów, a szczególnie do chrztu dla ich dzieci.

Nasze dzieło pomocy Matkom istnieje i utrzymuje się tylko dzięki dobroczyńcom, ofiarności i życzliwości ludzi dobrej woli. Dlatego też prosimy o wsparcie, abyśmy mogły nieść posługę poczętemu życiu i potrzebującym matkom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji.

Celem projektu jest zakup:
-Wyprawki dla 30 matek przed porodem.
-Materiałów do szycia pieluch flanelowych.
-Pampersów dla noworodków (0-12 miesięcy), których matkami są uczennice, studentki lub matki pracujące.
-Zakup mleka dla noworodków (których matki z rożnych powodów nie karmią piersią).
-Produktów żywnościowych (płatki zbożowe, ryż, mąka, warzywa, owoce).

Niech Pan błogosławi wszystkim, którzy poprzez swoje ofiary i modlitwę przyczyniają się do niesienia z nami ewangelii życia i służby najmniejszym naszym bliźnim i najbardziej potrzebującym.
Jako wyraz wdzięczności ofiarujemy za naszych dobroczyńców modlitwę różańcową.

s. Teresa Wicińska (albertynka) wraz z osobami współpracującymi i woluntariuszkami: Agatą i Kasią

POMÓŻESZ?

Wyprawka dla matek i noworodków w Boliwii

Centrum ma za zadanie otoczyć opieką, matki, które noszą w sobie poczęte już życie i zapewnić im potrzeby wynikające z ich macierzyństwa. Pomożemy?

Кракен ссылка кракен ссылка Блэкспрут ссылка блэкспрут ссылка