Wsparcie seminarium w Wietnamie

Cała kwota potrzebna na projekt to 30 000 zł
59% już jest/12 017 zł do końca

Wietnam jest krajem, w którym chrześcijanie stanowią zaledwie 8% społeczności (według statystyk z 2010), jest również krajem ludzi młodych.
42% społeczności stanowią młodzi poniżej 25 roku życia. W takim kraju niezbędne i konieczne jest inwestowanie w edukację. Według danych UNICEF z 2013 liczba uczniów uczęszczających na zajęcia do szkoły ciągle spada. Prawie 16% dzieci  wieku 14 lat porzuciło szkołę, liczba młodzieży w wieku 17 lat , która nie ukończyła szkoły średniej wzrosła do 39%. Liczba dzieci i młodzieży, która nigdy nie uczęszczała do szkoły jest stosunkowo duża. Tylko nieliczni mają możliwość kontynuacji edukacji na Uniwersytecie. Brak edukacji odbiera wielu młodym ludziom szansę i nadzieję na lepszą przyszłość.

Salezjanie są również obecni w Wietnamie, gdzie służą dzieciom i młodzieży w duchu księdza Bosko. W Wietnamie znajduje się  seminarium duchowne, gdzie zgłaszają się młodzi kandydaci pragnący zostać Salezjanami. Obecnie w seminarium studiuje 109 kleryków. To miejsce kształtuje powołania młodych ludzi, którzy niedługo pójdą nieść Ewangelię i pomoc mieszkańcom różnych zakątków Azji. Prowadzenie seminarium i kształcenie młodych salezjanów wymaga dużego wysiłku oraz nakładu finansowego. Projekt zakłada pokrycie następujących kosztów: wyżywienia, książek, opłat czesnego, transportu, organizacji rocznych rekolekcji itd. W miarę możliwości cześć kosztów jest pokrywana przez rodziny kleryków na początku ich formacji, następnie przez prowincję salezjańską. Jednak mimo ogromnych starań, salezjanie nie są w stanie utrzymać seminarium tylko tym nakładem, stąd potrzebna jest nasza pomoc.
W seminarium oprócz formacji i studiów, klerycy mają możliwość zdobycia doświadczenia w pracy z młodzieżą. Niosą pomoc i nadzieję, pomagają w oratoriach, organizują zabawy i zajęcia sportowe, a przez to zbliżają do Pana Boga.

Ubiegłoroczna akcja „Twoja pomoc – moja przyszłość” zakończyła się ogromny sukcesem.
Dzięki Waszej hojności wsparliśmy seminarzystów z Moshi.

Wierzymy, że i tym razem uda nam się pomóc seminarzystom w Wietnamie.
POMÓŻMY IM POMAGAĆ!

                                                                                                                                                                          

Wsparcie seminarium w Wietnamie

Obecnie w seminarium studiuje 109 kleryków. To miejsce kształtuje powołania młodych ludzi, którzy niedługo pójdą nieść Ewangelię i pomoc mieszkańcom różnych zakątków Azji.

Wpłacam