Wsparcie placówki misyjnej w Tanzanii

 

Placówka misyjna w Dar es Salam prowadzi dla dzieci i młodzieży centrum, do którego uczęszczają młodzi z ubogich, często rozbitych rodzin. Placówka została wsparta finansowo.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Tanzania Dar es Salam 2005