Wsparcie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży w domu pokoju w Jerozolimie

Celem projektu zrealizowanym we wrześniu 2013 r. była pomoc w prowadzeniu placówki opiekuńczo- wychowawczej Home of Peace, prowadzonej przez Siostry Elżbietanki we wschodniej Jerozolimie. Celem pracy wolontariuszy było wsparcie procesu edukacyjnego i wychowawczego dzieci i młodzieży pochodzących z najuboższych terenów Jerozolimy, Palestyny. W ramach projektu wolontariuszka Paulina Olejniczak realizowała następujące zadania: pomoc dzieciom podczas nauki, prowadzenie warsztatów artystycznych, organizacja gier i zabaw ogólnorozwojowych oraz sportowo- rekreacyjnych, całodobowa opieka wychowawcza na wychowankami domu. Projekt realizowany był przez oddział SWM w Poznaniu we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety, Prowincja Poznańska.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Izrael Jerozolima 2013