Wsparcie finansowe pracy misyjnej ks. Kazimierza Sochy