Wsparcie finansowe działalności młodzieżowej w Ghanie

Od kilku lat polski misjonarz, ks. Piotr Wojnarowski, jest delegatem do spraw młodzieży prowincji Afryka Zachodnia (obejmującej kraje: Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leone). Działalność młodzieżowa animowana w głównej mierze przez ks. Piotra obejmuje między innymi formację liderów młodzieżowych, organizację międzynarodowych zjazdów młodzieży, prowadzenie i działalność oratoriów oraz klubów młodzieżowych „Youth 4 life” („Młodzi dla życia”), promujących życie. Salezjanie prowadzą też w Ghanie dwie szkoły techniczne, w tym Don Bosco Vocational Technical Institute w Sunyani. W roku 2013 został również otwarty ośrodek dla ochrony dzieci, w którym przebywają m.in. dzieci uwolnione z organizacji handlującymi ludźmi.

Działalność młodzieżowa w Ghanie jest regularnie wspierana finansowo, także i w 2015 roku. Jednym z ważniejszych wydarzeń dla młodzieży z Afryki Zachodniej, które udało się dzięki temu zorganizować było Salezjańskie Forum Młodzieżowe w Ashaiman w Ghanie w dniach 9-14 września 2015 r. W spotkaniu uczestniczyło 320 osób z salezjańskich placówek w Liberii, Nigerii i Ghanie. Forum odbyło się pod hasłem  Jak Ksiądz Bosko, z młodymi, dla młodych. Młodzi ludzie przystępowali do sakramentu pojednania i Eucharystii, uczestniczyli w adoracji i osobistej modlitwie. Wyszli też na ulice miasta, aby dzielić się z napotkanymi ludźmi doświadczeniem swojej wiary. Był również czas na rekreację: gry zespołowe, wieczór talentów i wieczór kultur, a nawet zawody sportowe. Dla wielu młodych było to niesamowite doświadczenie wspólnoty Kościoła. Młodzi wyjeżdżali pełni radości, entuzjazmu i zapału.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Ghana Sierra Leone Liberia Nigeria 2013-2015