Wsparcie dzieci z Domu Pokoju w Betlejem

Cała kwota potrzebna na projekt to 6 000 zł
100% już jest

Położone w palestyńskiej strefie autonomicznej, na zachodnim brzegu rzeki Jordan Betlejem –  to miasto pełne kulturowej różnorodności i miejsc o niebagatelnym znaczeniu dla chrześcijan. Jego historia – sięgająca wielu pokoleń wstecz, przepełniona jest zarówno wydarzeniami doniosłymi, jak i tymi trudnymi, które miały miejsce w XX/XXI wieku. W tę historię Betlejem wpisuje się również Salezjański Wolontariat Misyjny pragnący nieść pomoc ofiarom wydarzeń ubiegłego wieku poprzez ręce wolontariuszy.

Kilkudziesięcioletnia wojna i okupacja Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu, brutalna, sześciodniowa wojna izraelsko – arabska w 1967r, a kolejno dwie intifady – powstania Palestyńczyków przeciwko izraelskiej okupacji przyniosły śmierć, ubóstwo, zrujnowanie gospodarcze i uzależnienie od Izraela i pomocy zagranicznej.

Wrażliwe na trudny los dzieci palestyńskich Siostry Elżbietanki założyły w Betlejem, na terytorium Autonomii Palestyńskiej dom dziecka znany jako Dom Pokoju. Od 2010 roku Siostry niosą pomoc ofiarom wojny, przemocy, nędzy materialnej i konfliktów rodzinnych. W domu przebywa obecnie około 30 dzieci. Dzięki temu mają możliwość uczęszczania do katolickich szkół, zdobywania rzetelnego wykształcenia oraz wzrostu w wierze. Część z nich mieszka w domu na stałe, a te które mają możliwość, na weekendy udają się do swoich rodzin. Siostry starają się zapewnić również wsparcie i pomoc socjalną rodzinom znajdującym się w trudnym położeniu. Ich działalność i Dom Pokoju przywracają mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, które Palestyńczycy utracili kilkadziesiąt lat temu.

Dom Pokoju powstał dzięki ofiarom dobroczyńców, głównie z Polski. Cały czas także siostry proszą o wsparcie zarówno finansowe, jak i w postaci wolontariuszy, którzy pomogą w  codziennym prowadzeniu domu.

W sierpniu do Betlejem wyjeżdżają Agnieszka i Kasia, w październiku zastąpią je Dominika i Jacek. Wolontariusze będą pomagać Siostrom w prowadzeniu domu i organizowaniu zajęcia dla dzieci, głównie lekcji języka angielskiego, w którym dzieci, zwłaszcza te, które niedawno przyszły do domu mają spore braki. Będą  pomagać im rozwijać zainteresowania, odkrywać talenty i nowe możliwości poprzez zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe, teatralne, geograficzno-kulturowe oraz językowe i inne.

Ty też może włączyć się w to dzieło ofiarując swoją modlitwę lub wsparcie finansowe. Zebrane pieniądze przeznaczymy na zakup sprzętu sportowego, przyborów szkolnych i materiałów plastycznych, niezbędnych w pracy z dziećmi.