Wsparcie działalności wychowawczej we Freetown

 

Salezjanie prowadzą we Freetown, stolicy Sierra Leone szeroko zakrojone działania młodzieżowe skierowane do kilku tysięcy dzieci i młodzieży. Działania te obejmują: Don Bosco Fambul – Dom dla Dzieci Ulicy; Group Home – dom dla chłopców, którzy z różnych powodów nie mogą mieszkać ze swoimi rodzinami, a którzy pozostają pod opieką i nadzorem pracownika socjalnego. Wszyscy uczęszczają do szkoły; Laura Vicuna House – schronisko dla dziewcząt – ofiar przemocy; Job Centre Freetown – wsparcie w edukacji i pomoc w znalezieniu pracy dla kobiet, które trafiły do schroniska; Don Bosco Club – Centrum Młodzieżowe – miejsce nauki, formacji, zabaw i spotkań młodzieży, stanowiące alternatywę dla ulicy. Działalność ta została wsparta finansowo w roku 2012.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Sierra Leone Freetown 2011-2012

 

kraken darknet kraken darknet blacksprut blacksprut