Wolontariat w „Domu Pokoju” na Górze Oliwnej

 

W projekcie realizowanym w okresie sierpień-wrzesień 2011 w Domu Pokoju na Górze Oliwnej, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety wzięło udział 8 wolontariuszy z Poznania. W Domu przebywają zarówno sieroty, jak i dzieci z rodzin, których nie stać na ich wychowanie i utrzymanie. Większość podopiecznych to Palestyńczycy, choć dom jest otwarty dla wszystkich potrzebujących. Siostry zapewniają im mieszkanie, wyżywienie, możliwość nauki w szkole oraz opiekę wychowawczą. Główne działania objęły: oiekę nad wychowankami, prowadzenie zajęć wyrównawczych i douczających, prowadzenie warsztatów ogólnorozwojowych i sportowo-rekreacyjnych, pomoc w bieżącej działalności placówki, organizację czasu wolnego wychowanków, prace remontowe na placówce. Projekt realizowany był przez Oddział w Poznaniu, we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety w Jerozolimie.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Izrael Jerozolima 2011