Tanzania – wsparcie seminarium w Moshi

Cała kwota potrzebna na projekt to 70 000 zł
80% już jest/13 773 zł do końca

Każde dziecko często marzy o tym, kim będzie w przyszłości… W Afryce Wschodniej marzeniem wielu z nich z jest zostać kapłanem, by służyć Bogu i ludziom. Twoje wsparcie pomoże zrealizować to pragnienie dziesiątkom młodych ludzi w Afryce Wschodniej, którzy kształcą się w salezjańskim seminarium w Moshi (Tanzania). Włącz się do akcji  „Twoja pomoc – moja przyszłość”!

Położone u podnóża najwyższej góry Afryki – Kilimandżaro, Salezjańskie Seminarium Duchowne w Moshi (Tanzania) istnieje już od ponad 25 lat.

Salezjańską obecność w Afryce Wschodniej zapoczątkowali latach 80-tych ubiegłego wieku misjonarze z Indii, Włoch oraz Polski. Przybyli oni do Ugandy, gdzie podjęli pracę apostolsko-ewangelizacyjną skierowana szczególnie do dzieci i młodzieży.

Przecieranie nowych szlaków było trudnym wyzwaniem, wymagającym poznania języków, kultury i obyczajów ludów, do których zostali posłani. Pierwsi misjonarze musieli zmagać się także z chorobami jak malaria, czy tyfus oraz starać się o pozyskanie środków materialnych na budowę domów mieszkalnych, kościołów i szkół. Mieli jednak świadomość, że aby ich wysiłki mogły w przyszłości wydawać owoce dzieło to musi być kontynuowane przez lokalnych następców.

Dzieło rozrosło się i dziś prowincja obejmuje 4 kraje. Po kilku latach do misjonarzy zaczęli zgłaszać się pierwsi lokalni kandydaci do Zgromadzenia Salezjańskiego, chcący oddać swoje życie na służbę Bogu duchu św. Jana Bosko. Dziś jest ich coraz więcej. Rozwój lokalnych powołań jest niezwykle istotny w dziele ewangelizacji. Miejscowi salezjanie wychowani w środowisku, w którym pracują, lepiej są w stanie zrozumieć rzeczywistość i odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców.

Obecnie w seminarium w Moshi studiuje filozofię 68 kleryków pochodzących z 13 krajów Afryki. To miejsce kształtuje powołania młodych ludzi, którzy niedługo pójdą nieść Ewangelię i pomoc mieszkańcom różnych zakątków Czarnego Lądu.

Prowadzenie seminarium i kształcenie młodych salezjanów wymaga dużego wysiłku oraz nakładu finansowego. Być może w przyszłości, gdy afrykańskie kraje bardziej się rozwiną i nasi miejscowi wierni będą mogli zaspokoić te potrzeby, ale na to potrzeba czasu.

W seminarium, oprócz studiów młodzi salezjanie zdobywają doświadczenie w pracy z młodzieżą, niosąc pomoc, radość i nadzieję zwłaszcza tym w najtrudniejszej sytuacji. W każdą niedzielę wyjeżdżają do 18-stu różnych ośrodków (szkół, kościołów, kaplic, internatów, więzienia dla młodocianych) by prowadzić oratoria (centra ewangelizacyjne). Wykorzystując swoje rozmaite talenty i zdolności, ewangelizują, udzielają korepetycji, grają na gitarze, organizują zabawy i zawody sportowe. Czasami przywożą skromny posiłek dla tych najuboższych, kupują słodycze i drobne upominki jako nagrody w konkursach, aby w ten sposób zachęcić jak największą liczbę dzieci i młodzieży. To szansa, by młodzi mogli wyrwać się z często smutnej, ciężkiej codzienności i zbliżyć się do Pana Boga.

Te piękne i tak owocne akcje wymagają jednak wielu wydatków związanych z transportem i zakupem niezbędnych materiałów: sprzętu sportowego, gier, książek, przyborów papierniczych, laptopów i projektorów, aparatu fotograficznego oraz wielu innych drobnych rzeczy pomocnych w prowadzeniu zajęć i ewangelizacji.

Pomóżmy młodym salezjanom z Moshi spełnić ich własne marzenia o przyszłości i służyć innym.

A Ty? Kim chciałeś zostać, gdy byłeś mały?

Projekt realizowany we współpracy z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym

Wesprzyj seminarzystów z Moshi!

Twoja pomoc jednej osobie, może zmienić cały jej świat. Pomóż, by oni mogli służyć innym.

Wpłacam