Stypendia dla uczniów w Ghanie

W roku 2014, z inicjatywy polskich i słowackich przedsiębiorców (firma ZIBET oraz CEMENTOWANIA LADCE) został rozpoczęty program stypendialny dla uczniów salezjańskich szkół technicznych i zawodowych w Ghanie. Stypendia udzielane były w pierwszej kolejności uczniom działu budowlanego, programem objęte zostały jednak także dzieci pochodzące z nielegalnego handlu żywym towarem, przebywające w ośrodku prowadzonym przez Salezjanów.

W 2015 roku dzięki funduszom ze zbiórki sfinansowane zostały stypendia dla kolejnych uczniów.

Salezjański Program Stypendialny wychodzi naprzeciw problemom społecznym Prowincji Zachodniej Afryki,  wspierając  uzdolnioną, lecz ubogą młodzież. Zdobycie wykształcenia technicznego, dającego profesjonalne przygotowanie do zawodu, jest możliwe tylko w szkole. To jednak niesie ze sobą obciążenia finansowe, którym wiele młodych i ich rodzin nie jest w stanie podołać. Dlatego program stypendialny wspierający uczniów Instytutu Technicznego im. ks. Bosko w Sunyani oraz młodych będących ofiarami handlu ludźmi, spotyka się z tek entuzjastycznym przyjęciem ze strony uczniów i nauczycieli.

Problem handlu dziećmi nasilił się szczególnie od 2010 roku. Dlatego Salezjanie stworzyli centrum ochrony dzieci w Ashaiman. Projekt realizowany jest przez dwa ośrodki: Don Bosco Youth Centre oraz Tema Newtown. Centra zapewniają wsparcie dzieci i młodzieży, które padły ofiarą przemocy. Podopieczni są objęci wszechstronną pomocą, począwszy od schronienia, ubrań, jedzenia, opieki zdrowotnej, poprzez nieformalną edukację szkolną, aż po niezbędne wsparcie psychologiczne dla poszkodowanych i doradztwo dla ich rodzin. Dzieci, które robią największe postępy w nauce są zapisywane do szkoły i włączone w oficjalny program nauczania.

Komu pomogliśmy?

W 2015 roku udało się pomóc 24 uczniom 9 specjalności Instytutu Technicznego im. ks. Bosko w Sunyani. W ramach stypendiów udało się sfinansować zakwaterowanie, książki i przybory szkolne, narzędzia szkoleniowe i do zajęć praktycznych oraz opłaty za egzamin państwowy. Dzięki programowi stypendialnemu wsparcia udzielono też 103 podopiecznym ośrodków salezjańskich wspierających dzieci i młodzież, które padły ofiarą przemocy. Zapewniono im czesne na szkołę, posiłki o raz podręczniki i mundurki szkolne.

Poznaj tych, którym pomagasz:

Issahaku Hamdia – uczennica drugiej klasy specjalizacji rolniczej. Jest osobą szczerą, otwartą i przyjaźnie nastawioną do ludzi. Marzy o tym, by w przyszłości zostać dietetyczką i dzięki pracy nie tylko realizować swoje pasje, ale przede wszystkim wspierać finansowo rodzinę.

Munkaila Umar – ma 21 lat i uczy się w trzeciej  klasie na specjalizacji budownictwo. Dobrze czuję się w zajęciach praktycznych i chciałby nabyć umiejętności niezbędne na rynku pracy, by zdobyć zatrudnienie. Dlatego zdecydował się na opuszczenie domu na północy Ghany, gdzie mieszka dwójka jego rodzeństwa.

Shimat Mushin Kasuli – 22-letni uczeń klasy informatycznej. Pochodzi z północnej części Ghany, ze względu na problemy finansowe w domu musiał wyjechać w poszukiwaniu pracy do Sunyani. Po zajęciach pracuje pomagając na pastwiskach przy wypasie zwierząt.  Pracowity, sumienny, niezwykle poważnie traktuje swoje obowiązki. Marzy by w przyszłości zostać informatykiem.

Abubakari Greniwu – ma 18 lat i uczy się w klasie rolniczej.  Pochodzi z licznej rodziny, która od pokoleń zajmuje się uprawą roli.  Jego mama ma problemy zdrowotne i nie może pracować, dlatego wsparcie jest mu bardzo potrzebne. Cieszy się sympatią i szacunkiem wśród swoich rówieśników. Chciałby kiedyś pracować jako nauczyciel.

Dla najuboższych program stypendialny jest jedyną możliwością zdobycia wykształcenia i pracy. Uczniowie wykorzystują daną im szansę przez pilną pracę i postępy w nauce, które znajdują odzwierciedlenie w wynikach końcowych egzaminów.

W imieniu uczniów i ich rodzin chcemy wyrazić ogromną wdzięczność za wsparcie funduszu stypendialnego. Pragniemy również prosić o pomoc najuboższym uczniom w kolejnym roku szkolnym. Niech dobry Bóg wynagrodzi otwarte serca i obdarowuje każdego dnia pełnią swoich łask. 

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Ghana Sunyani 2015  127