Sfinansowanie obozu wakacyjnego w Lungi i akcja prewencyjna chroniąca przed wirusem ebola

W 2014 r. wirus ebola szczególnie dotknął Sierra Leone. Ze względów bezpieczeństwa wolontariusze nie mogli kontynuować bezpośrednio prowadzonej od kilku lat współpracy w prowadzeniu obozu wakacyjnego. Zebrano jednak środki finansowe, które umożliwiły sfinansowanie całorocznego funkcjonowania oratorium, organizacji obozu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz akcje prewencyjne i pomoc doraźną osobom dotkniętym przez wirus ebola w Sierra Leone. Z przekazanych środków finansowych udało się także przygotować 1430 prezentów – upominków dla rodzin w Lungi, w Sierra Leone z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W paczkach znajdowały się głównie ubrania oraz przybory szkolne.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Sierra Leone Lungi 2014