Prowadzenie domu dla chłopców ulicy w Sunyani

Miejsce:

Salezjański Dom dla Chłopców Ulicy (Don Bosco Boys Home – DBBH) w Sunyani to miejsce, w którym stale przebywa około 20 chłopców w wieku od 10 do 24 lat. Chłopcy pochodzą z rożnych części Ghany, często z dalekiego buszu. W DBBH mają zapewnione mieszkanie, wyżywienie, edukację, troskę oraz codzienne wychowanie. Niedaleko DBBH położone są slumsy (dzielnica biedy), z których dzieci i młodzież przychodzą na zajęcia świetlicowe.

Działania:
• prowadzenie domu dla chłopców ulicy,
• prowadzenie administracji domu, kontrolowanie wydatków,
• prowadzenie douczania,
• opieka nad dzienną świetlicą dla dzieci i młodzieży,
• udzielanie pierwszej pomocy medycznej podopiecznym,
• utrzymywanie bieżącego kontaktu ze szkołami, do których uczęszczają ich podopieczni oraz
z ich rodzinami, bliskimi lub opiekunami,
• prowadzenie zajęć świetlicowych dla młodzieży w pobliskich slumsach,
• zakup sprzętu sportowego,
• finansowanie projektu.

Wolontariusze zaangażowani w realizację projektu:
• 2 wolontariuszki: Anna Knebel i Bożena Latocha – do sierpnia
• 2 wolontariuszy: Małgorzata i Robert Marx – od sierpnia

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Ghana Sunyani 2004