Projekt pedagogiczny w Moskwie

 

Miejsce:
Dom dziecka prowadzony przez Księży Salezjanów w Moskwie mieści się w bloku Centrum Młodzieżowego im. św. Jana Bosko. Ośrodek podzielony jest na mieszkania, które tworzą tzw. „rodzinki”. W każdej mieszka od kilku do kilkunastu dzieci wraz z wychowawcą. Większość dzieci pochodzi z rozbitych rodzin, w dużej mierze półsierot. W czasie trwania projektu w domu dziecka przebywało ok. 30 dzieci.

Działania:
• opieka nad wychowankami placówki,
• pomoc w prowadzeniu przedszkola dla dzieci spoza ośrodka,
• organizacja zajęć dodatkowych.

Wolontariusze zaangażowani w realizację projektu:
• Joanna Stożek
• Dariusz Szczęsny

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Rosja Moskwa 2008 30