Projekt medyczny w Sunyani

 

Miejsce: Odumase-Sunyani

W Afryce, która jest kontynentem z najkrótszą średnią życia (47 lat), zadbanie o zdrowie i życie dzieci i młodzieży jest priorytetem. Miejscem pracy wolontariuszy była placówka pedagogiczna (Don Bosco Vocational Technical Institute). Wolontariusze pracowali z drużyną piłkarską, drużyną siatkarzy i siatkarek, kadrą nauczycielską oraz grupą parafialną. Wiedza wyniesiona z zajęć pozwoli z wiarą we własne możliwości stawić czoła zagrożeniom zdrowia i życia, których młodzi doświadczają na co dzień w swoim otoczeniu.

Cel projektu: Przeprowadzenie zajęć z udzielania pierwszej pomocy zarówno dla podopiecznych szkoły, jak i pedagogów oraz prowadzenie zajęć sportowych dla 59 młodych sportowców

Działania:
• zapewnianie opieki zdrowotnej uczniom szkoły poprzez odpowiednie wyżywienie, dbałość o higienę i czynne uprawianie sportu,
• szkolenie dotyczące zasad pierwszej pomocy przedmedycznej przyczyniające się do poszerzenia wiedzy z zakresu zagrożeń jakie niesie za sobą HIV/AIDS.

Wolontariusze:
• Dawid Wiejowski
• Maciej Witkowski

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Ghana Odumase-Sunyani 2010