Projekt medialny w Ashaiman

Miejsce: Ashaiman

Młodzi mieszkańcy Ghany nie mają możliwości, by rozwijać siebie, swoje zainteresowania i pasje. Nie potrafią zaistnieć w swoim środowisku. W konsekwencji nie znajdują pracy i perspektyw na przyszłość, nikt w nich nie inwestuje, niewielu się z nimi liczy. Kompleks Don Bosco w Ashaiman powstał, by zapewnić lepszą przyszłość młodzieży wywodzącej się z ubogich środowisk, skupia on młodych, dając im szansę na rozwój oraz większą samodzielność w dorosłym życiu.

Cel projektu:

Edukacja i integralny rozwój młodego człowieka oraz popularyzacja wiedzy o problemach młodzieży w lokalnych mediach.

Działania:
• utworzenie studia multimedialnego, dzięki któremu młodzież może rozwijać swoje talenty i dzielić się nimi z innymi;
• przeprowadzenie szkoleń medialnych dotyczących posługiwania się sprzętem telewizyjnym i radiowym prowadzenia studia medialnego, montowania dźwięku, reżyserii, filmowania;
• tworzenie filmów poruszających problemy ludności Afryki Zachodniej, szczególnie młodzieży, oraz ich popularyzacja w lokalnych mediach;
• zaangażowanie w działalność wychowawczą placówki.

Efektem projektu, realizowanego we współpracy z Don Bosco Institute w Ashaiman, jest powstanie kilkunastu filmów dokumentalnych poruszających problematykę społeczną oraz pracę misjonarzy w Ghanie, Sierra Leone, Nigerii oraz Liberii, a także przygotowanie personelu do samodzielnego prowadzenia studia medialnego.

Wolontariusze:
• Michał Król

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Ghana Ashaiman 2010