Projekt informatyczno-edukacyjny w Sierra Leone

 

Realizowany w okresie od stycznia do czerwca 2004 r. na placówce misyjnej w Lungi, w którym wziął udział
1 wolontariusz. Projekt zakładał systematyzację i konserwację sieci komputerowej, prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą oraz kształcenie lokalnej kadry z zakresu informatyki.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Sierra Leone Lungi 2004