Praca wolontaryjna w Don Bosco Education Centre w Darkhanie

 

Projekt zakładał opiekę od lipca do września nad około 50 najuboższymi dziećmi w Darkhanie. Wolontariuszki (Anna Leśnikowska i Małgorzata Łabęcka) prowadziły zajęcia w oratorium oraz zajęcia językowe i warsztaty pedagogiczne w Centrum Młodzieżowym. Wzięły również udział w obozie wakacyjnym zorganizowanym dla dzieci należących do Centrum Młodzieżowego. Prowadziły zajęcia z koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, wdrażały elementy treningowe oraz organizowały zawody sportowe. Przeprowadziły również zajęcia plastyczne i z języka angielskiego. Wolontariuszki zapewniły dzieciom stałą opiekę.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Mongolia Darkhan 2012 50