Pomóżmy w budowie Kościoła w Kolumbii

Cała kwota potrzebna na projekt to 60 000 zł
6% już jest/55 995 zł do końca

Celem projektu jest pomoc w dokończeniu budowy Kościoła pw. Miłosiernego Pana w Diamante w Kolumbii. Dla społeczności lokalnej ta parafia jest bardzo ważna, jest to ich wspólny cel. Od 2015 roku bardzo ciężko pracują, aby go zbudować. Jednak pomimo tego, nie mają wystarczających zasobów, aby ukończyć budowę. Zostały zorganizowane już liczne loterie, targi wiejskie, a także darowizny itp. Wiele zostało już zrobione, aby uzyskać fundusze, jednak ciągle jest to niewystarczające.

Sytuacja w kraju:
Kolumbia jest krajem Ameryki Południowej o łącznej liczbie ludności 50 mln, 80% Kolumbijczyków identyfikuje się jako katolicy. W 2017 roku Watykan włączył Kolumbię do pierwszej dziesiątki najbardziej katolickich krajów świata, dając pozycję numer 7. Ogólna sytuacja w kraju jest złożona. W 2016 roku Kolumbia podpisała umowę o zakończeniu konfliktu pomiędzy rządem Kolumbii a grupą rebeliantów Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Stabilny i Trwały Pokój. Kościół Katolicki odgrywa znaczną rolę w tym procesie i bierze udział w radach narodowych zajmujących się wdrażaniem podpisanych porozumień pokojowych. współpracuje zarówno z urzędnikami rządowymi, ale też z ofiarami z obszarów wiejskich, które są dotknięte konfliktem. Pomaga też we wdrażaniu programu, aby przyjąć podejście oparte na pokoju. Te problemy, to nie jedyne wyzwanie w Kolumbii, są też inne: gospodarcze, społeczne, kulturalne i polityczne.

Sytuacja ludności w Kraju:
Miasto Diamante leży na obszarze wiejskim, więc główną częścią gospodarki jest tam rolnictwo, ale także działalność komercyjna prowadzona przez małych detalistów. Mieszkańcy Diamante to  ludzie pokorni, o silnej, głębokiej wierze, z ogromnym duchem solidarności.Obecnie najbardziej istotnym problemem, z jakim boryka się Diamante, jest obecność wenezuelskich migrantów. Według statystyk UNHCR ze stycznia 2019 r. ponad 1.174.743 to uchodźcy przebywający obecnie w Kolumbii. Z tym  zjawiskiem łączą się pojawiające się nowe problemy. Obecność tak licznej grupy uchodźców powoduje zmniejszanie możliwości pracy, ogranicza i powoduje brak opieki medycznej.

Projekt parafialnej świątyni w parafii pw. Miłosiernego Pana jest budynkiem przeznaczonym do użytku publicznego w Corregimiento El Diamante, Municipio de Pamplonita, Norte de Santander. Składa się on z jednego poziomu, w którego skład wchodzą prezbiterium, tabernakulum, chrzcielnica, dwa konfesjonały i powierzchnia główna mogąca pomieścić 340 osób siedzących.

Poniżej prośba od proboszcza Gabrielaa Enrique Vera Villamizar:

„Z wielkim szacunkiem i podziwem kieruję  do Was prośbę o pomoc w budowie parafialnej świątyni w Parafii pw. Miłosiernego Pana w Diamante, gmina Pamplonita, kontynuując w ten sposób troskę o wspólną pracę i obowiązek ewangelizacji, który został mi powierzony na tym kawałku stada Ludu Bożego.
Na przestrzeni ostatnich lat rozwijaliśmy plan kościoła parafialnego, który jest znakiem rosnącej wiary naszej wspólnoty. Owocem tego pragnienia jest znaczna część funduszy projektu, która obecnie stanowi 40% całkowitej sumy. Obecnie budowa kontynuowana jest dzięki własnym środkom oraz tym pozyskanym dzięki hojności naszej wspólnoty, która stała się parafią trzy lata temu.
Jestem niezmiernie wdzięczny za Wasze zainteresowanie. Będąc złączony w modlitwie do Naszego Pana i Matki Kościoła w intencji Waszego dzieła, powierzam się Wam w Chrystusie Panu”.

Poniżej zamieszczam jeszcze widomość od siostry Salezjanki Ruth del Pilar:

Jestem Siostrą prowincjalną Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych (Sióstr Salezjanek Ks. Bosko). Nasza prowincja obejmuje trzy kraje Afryki: Etiopię, Sudan Południowy i Sudan. Jestem misjonarzem od ponad 16 lat. Przez cały ten czas staram się pracować z wielką pasją, ewangelizując, zapewniając edukację, szczególnie dzieciom i młodzieży, próbując zaspokoić inne potrzeby ubogich oraz oczywiście realizując różnego rodzaju projekty, aby rozwiązać najważniejsze problemy ludności. Jestem bardzo związana z tą parafią, ponieważ wiem, jak społeczność Diamante ciężko pracowała i nadal pracuje. Za każdym razem, gdy jadę w to miejsce, poprzez pracę misyjną staram się dodać im odwagi, wspierając kapłana i cały zespół duszpasterski parafii”.

Pomóżmy w dokończeniu tak ważnego dzieła, jakim jest budowa Kościoła.

 

Dołóżmy swoją cegiełkę pod budowę nowej świątyni.

Wpłacam