Pomoc ofiarom tajfunu Haiyan (Jolanda) na Filipinach

SWM we współpracy z organizacjami zrzeszonymi w Don Bosco Network odpowiedział na potrzeby ofiar tajfunu, który nawiedził Filipiny w listopadzie 2013 roku. Dzięki silnej międzynarodowej mobilizacji, udało się zebrać prawie 2 mln euro, dzięki którym do końca grudnia 2014 roku została wsparta odbudowa 2712 domów (mieszkańcom przekazano materiały potrzebne do odbudowy lub renowacji domów), zostało wybudowanych 425 domów tymczasowych, służących mieszkańcom jako przejściowe schronienie, które jednak mają konstrukcję na tyle stabilną, że mogą służyć wiele lat, oraz zostało wybudowanych 150 stałych domów zawierających w swojej konstrukcji betonową łazienkę, która w razie potencjalnego powtórzenia katastrofy może służyć jako schron. Wybudowano również 10 budynków szkół. Każdy z budynków posiada pomieszczenie służące jako schron w razie powtórnego tajfunu, którego wystąpienie jest bardzo prawdopodobne na tym terenie.

Akcja pomocowa oraz program odbudowy na Filipinach były przeprowadzone bardzo szybko i sprawnie dzięki Salezjanom i Salezjankom pracującym na miejscu od wielu lat. W 2015 roku przekazane zostały kolejne środki na odbudowę zniszczonych domów.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Filipiny 2013-2015